jesusandmary

GAUDETE ET EXSULTATE   -L-EWWEL PARTI 
 TITKELLEM FUQ IL-FATT LI KULHADD HUWA MSEJJAH GHALL-QDUSIJA.

GAUDETE ET EXSULTATE   -IT-TIENI PARTI
 TITKELLEM FUQ IL-PERIKLI  GHALL-QDUSIJA.

GAUDETE ET EXSULTATE   -IT-TIELET PARTI
 TITKELLEM FUQ IL-PROGRAMM TA' GESU' GHALL-QDUSIJA

GAUDETE ET EXSULTATE   - IR-RABA PARTI
 TITKELLEM FUQ MEZZI OHRA TA' QDUSIJA

Make a free website with Yola