jesusandmary

IT-"TREASURE CHEST"
Qatt twarrab fil-gemb il-qari. Dan jghinek biex tisvillupa l-ideat tieghek u l-hila tieghek biex tesprimi lilek innifsek fil-kitbiet tieghek. Inhajrek biex taghmel dan b'mod li inti tiehu pjacir u gost u mhux xi haga ta' bilfors. Hajjar lilek innifsek biex taghmel dan billi taqra t-Treasure Chest li hu, anzi, kien magazine fil-forma ta'comics li kien jitqassam kull hmistax fl-iskejjel kattolici amerikani.

Niftakarni li kont nixtrih minghand wiehed socju tal-Muzew li kien igibhom mill-Amerka. Tassew sbieh u interessanti. 

X'tistenna li issib fihom? Zgur li ser issib affarijiet ta' interess kbir, fosthom novelli, stejjer serjalizzati, informazzjoni storika u anke xjentifika u anke xi pagna ta' divertiment jew tahbil il-mohh.

Ser nikkupjalhomkom biex tkunu tistghu tgawduhom bhal ma gawdejthom jien.

HUDU PJACIR U GOST AQRAWHOM.

HARGA NUMRU 15

HARGA NUMRU 16

HARGA NUMRU 13
HARGA NUMRU 14
HARGA NUMRU 11    
HARGA NUMRU 12
HARGA NUMRU 10
HARGA NUMRU 9    
HARGA NUMRU 7
HARGA NUMRU 8

HARGA NUMRU 5

   HARGA NUMRU 6
 HARGA NUMRU 3
HARGA NUMRU 4
HARGA NUMRU 1
HARGA NUMRU 2

Make a free website with Yola