jesusandmary

 IT-TUFFIEHA L-KBIRA

 

Tghallem mill-esperjenzi ta' Stefano u Berta li juruna it-triq lejn Alla. 


 L-ITTRA

 

IT-TIFEL LI JINBUTTAK

 

 JUM TA' TGERGIR

 

 IX-XALATA

 

IL-GIDBA MTAWLA

 

 NIRRISPETTAW U NISTMAW LIL XULXIN

 

Make a free website with Yola