jesusandmary

IL-HAJJA TA' MARIJA SSMA


Aqra fil-qosor il-hajja ta' Marija Ssma u gilwaqt li tpġingi l-episodji ta' hajjitha.
IL-HAJJA LLUSTRATA TA' SANTA TEREZA TAL- BAMBIN GESU'

IS-SAGRAMENT TAL-MAGHMUDIJA GHALIJA

KTEJJEB FUQ IS-SAGRAMENT TAL-MAGHMUDIJA 


X'INHUMA ID-DOVERI TIEGHI


IKKLIKJA FUQ IL-KTIEB BIEX TIFTHU FULL PAGE

IL-MADONNA F'KUL LJUM TA' MEJJUPAGNA TA' TPINGIJA GHAL KULL JUM TA' MEJJU

IKKLIKJA FUQ IL-KTIEB BIEX TIFTHU FULL PAGE
L-ISKRIVAN TA' FIRENZE
STORJA TA' TIFEL BIL-GHAQAL LI KIEN JGHIX GEWWA FIRENZE,U LI GHAMEL SAGRIFICCJU KBIR HAFNA BIEX JGHIN LIL MISSIERU.

X'SETA' GHAMEL BIEX DAN IS-SAGRIFICCJU SWIELU KWAZI SAHHTU?

IKKLIKJA FUQ IL-KTIEB BIEX TIFTHU FULL PAGE.

Make a free website with Yola