jesusandmary

 


Din hija sensiela ta' zjajjar fil-knejjes, basilki u katidrali. Fihom naraw l-istorja dwar il-bini taghhom u t-taqlib li ghaddew minnu flimkien ma' dak li jistghu joffru dwar dak li hu arti.IL-BAZILKA TA' SANT'AMBROG - MILAN

IL-BAZILKA TAL-QALB IMQADDSA TA' GESU'

IL-BAZILKA TA' SAINT DENIS

IL-KATIDRAL TA' SAN STIEFNU

IL-KATIDRAL TA' ALBI

IL-KATIDRAL TA' ROUEN 

IL-KATIDRAL TA' L-ASSUNTA (L-EWWEL U IT-TIENI VOLUM

IL-KNISJA TA' GESU' NUOVO, NAPLI

KNISJA KATIDRAL TA' SAN VITO REP. CEKA

KNISJA TA' GESU' NUOVO - NAPLI.

Make a free website with Yola