jesusandmary

GAUDETE ET EXSULTATE   -L-EWWEL PARTI 
 TITKELLEM FUQ IL-FATT LI KULHADD HUWA MSEJJAH GHALL-QDUSIJA.

GAUDETE ET EXSULTATE   -IT-TIENI PARTI
 TITKELLEM FUQ IL-PERIKLI  GHALL-QDUSIJA.

GAUDETE ET EXSULTATE   -IT-TIELET PARTI
 TITKELLEM FUQ IL-PROGRAMM TA' GESU' GHALL-QDUSIJA

GAUDETE ET EXSULTATE   - IR-RABA PARTI
 TITKELLEM FUQ MEZZI OHRA TA' QDUSIJA

GAUDETE ET EXSULTATE   - IL-HAMES U L-AHHAR PARTI.
 TITKELLEM FUQ L-ATTWALITA' TAX-XITAN LI MINNU RRIDU NAHARBU GHAX HU DENI BISS JIXTIEQILNA

Make a free website with Yola