jesusandmary

SENSIELA KOTBA MARJANI

Skop ta' din is-sensiela ta' kotba marjani hija li tqanqal fina interess f'Marija Ommna u nikbru fid-devozzjoni taghna lejha.

Kull ktieb Marjan  jipprezenta tnax-il kitba fuq il-Vergni Marija, Omm Gesu’. Is-suggetti li zammejt f’forma qasira, ivarjaw minn tifsira ta’ invokazzjonijiet fuq il-Litanija ta’ Loreto, Marija kif murija fil-pittura, u taghrif iehor interessanti marjan.

Semmejtu Tnax-il Kewba ad unur Marija Ssma, il-mara qaddisa mlibbsa bix-xemx u b’kuruna ta’ tnax-il stilla madwar rasha.

SENSIELA KTIEB MARJAN (1)
SENSIELA KTIEB MARJAN (2)
SENSIELA KTIEB MARJAN (3)

SENSIELA KTIEB MARJAN (5)

SENSIELA KTIEB MARJAN (6)


Make a free website with Yola