jesusandmary

GHALIEX TITLOB It-tifsira ta kemm hu qawwi t-talb.

AVE MARIJA -  Stedina biex Marija tkun il-gwida taghna fil-mixja taghna lejn Gesu'.

MARIJA ADDOLORATA Slideshow ispirata mit-talba ta' San Gorg Preca.

LIL KRISTU RXOXT-  Il-Barka ta' Kristu Rxoxt.

 JIENA MIN JIENA-  Inti, int dak li tahseb

FIS-SUPERMARKET TAS-SEMA   - xirja tassew bil-ghaqal!!!!!!!!!!!

2dpoint - ghajdut ta' nies rashom fuq ghonqhom

Make a free website with Yola