jesusandmary

 

11(10). Tama sħiħa f'Alla

 

[S:11:1] Għall-mexxej tal-kor. Ta' David.

 

Fil-Mulej hu l-kenn tiegħi;

mela kif tgħiduli: "Aħrab bħal għasfur lejn l-għolja;

[S:11:2] għax, ara, il-midinbin qed jiġbdu l-qaws,

u jqabbdu mal-watar il-vleġġa,

biex jolqtu fid-dlam lin-nies ta' qalb safja.

[S:11:3] Jekk is-sisien jinqalbu,

il-bniedem ġust x'jista' jagħmel?"

[S:11:4] Il-Mulej hu fit-tempju mqaddes tiegħu,

il-Mulej fis-sema għandu t-tron tiegħu;

għajnejh fuq il-bnedmin jitfa',

bi xfar għajnejh jiflihom.

 

[S:11:5] Jgħarbel il-Mulej il-ġust u l-ħażin;

hu jobgħod 'il min iħobb id-dnewwa.

[S:11:6] Xita ta' ġamar u kubrit jitfa' fuq il-ħżiena;

riħ jikwi jkun is-sehem li ħaqqhom.

[S:11:7] Għax ġust hu l-Mulej, u jħobb il-ġustizzja;

wiċċu jdawwar lejn min hu sewwa.

Make a free website with Yola