jesusandmary

IT-"TREASURE CHEST"
Qatt twarrab fil-gemb il-qari. Dan jghinek biex tisvillupa l-ideat tieghek u l-hila tieghek biex tesprimi lilek innifsek fil-kitbiet tieghek. Inhajrek biex taghmel dan b'mod li inti tiehu pjacir u gost u mhux xi haga ta' bilfors. Hajjar lilek innifsek biex taghmel dan billi taqra t-Treasure Chest li hu, anzi, kien magazine fil-forma ta'comics li kien jitqassam kull hmistax fl-iskejjel kattolici amerikani.

Niftakarni li kont nixtrih minghand wiehed socju tal-Muzew li kien igibhom mill-Amerka. Tassew sbieh u interessanti. 

X'tistenna li issib fihom? Zgur li ser issib affarijiet ta' interess kbir, fosthom novelli, stejjer serjalizzati, informazzjoni storika u anke xjentifika u anke xi pagna ta' divertiment jew tahbil il-mohh.

Ser nikkupjalhomkom biex tkunu tistghu tgawduhom bhal ma gawdejthom jien.

HUDU PJACIR U GOST AQRAWHOM.

HARGA NUMRU 19

 
HARGA NUMRU 17

HARGA NUMRU 18

HARGA NUMRU 15

HARGA NUMRU 16

HARGA NUMRU 13
HARGA NUMRU 14
HARGA NUMRU 11    
HARGA NUMRU 12
HARGA NUMRU 10
HARGA NUMRU 9    
HARGA NUMRU 7
HARGA NUMRU 8

HARGA NUMRU 5

   HARGA NUMRU 6
 HARGA NUMRU 3
HARGA NUMRU 4
HARGA NUMRU 1
HARGA NUMRU 2

Make a free website with Yola