jesusandmary

KRISTU JRID JGHAMMAR GHANDEK

[Mt:9:32] Kif dawk ħarġu, in-nies ġibulu quddiemu wieħed imbikkem maħkum mix-xitan. [Mt:9:33] Ġesù keċċa x-xitan, u l-imbikkem qabad jitkellem. In-nies stagħġbu, u bdew jgħidu: "Ħaġa bħal din qatt ma dehret f'Iżrael!"

 

Fil-grajja tal-lum naraw lil Gesu’ ghaddej bla waqfien fil-hidma tieghu biex ixandar l-Bxara t-Tajba. Anqas ix-xjaten ma jistghu jwaqqfuh. Anzi jkeccihom’l barra. Kristu jrid jilhaq lil kulhadd; hadd ma jkun eskluz mill-hidma u mhabba tieghu. Ghal Gesu’ kulhadd, kull persuna hija mportanti.

Gesu’ jrid jigi jghammar ghandek. Imma mhux bilfors. Inti trid tiftahlu l-bieb. Jekk tiftahlu ma joqghodx iqis li hemm nuqqas ta’ indafa. Il-grazzja tieghu tasal biex taghmel ghegubiet kbar.


 

Make a free website with Yola