jesusandmary

L-APPOSTLU TA’ KRISTU JISTENNA MIN IMAQDRU

 

[Mt:10:16] "Ara, jiena qiegħed nibgħatkom bħal nagħaġ qalb l-ilpup. Kunu mela għaqlin bħas-sriep u safjin bħall-ħamiem.

Kristu janticipana li t-triq ta’ l-appostlu ma hiex “triq tal-ward.”

L-ezempju u l-kelma ta’ l-appostlu jqajmu l-kuxjenza li tibda’ tniggez jekk il-persuna ma tkunx qieghda timxi fuq ir-regoli ta’ Alla. Dawk bla misthija li jikkritikaw ir-religjon filwaqt li jghixu bil-qerq huma dawk li l-aktar joqomsu.

Erwieh ohra tajba jisimghu u jizzuk hajr ghal l-Ahbar it-Tajba li jisimghu u jaraw; ohrajn jagixxu kontra l-appostlu ta’ Kristu bil-kliem, bil-kitba u anke bil-ghemil.

Jekk Kristu sofra ghal l-Ahbar it-Tajba, ghaliex l-appostlu jippretendi li ghandu jkun ahjar minnu?

Inxerdu l-Ahbar it-Tajba mhux b’argumenti shan jew zejda izda bil-ferh u perswazzjoni, fuq kollox bl-ezempju tajjeb taghna. Imma fi kwalunkwe kaz, l-appostlu ta’ Krstu ma ghandux ghax jinkwieta ghax Gesu’ huwa mieghu. “Jekk Alla huwa maghna min hu kontra taghna?”, jghid San Pawl. 

.

Make a free website with Yola