jesusandmary

HTML Editor - Full Version

ALLA HUWA HAJ

 

Gwann Kap 2 19:22Ġesù weġibhom: Ħottu dan it-tempju, u fi tlitt ijiem nerġa ntellgħu. Għalhekk il-Lhud qalulu: Dan it-tempju ħa sitta u erbgħin sena biex inbena, u int se ttellgħu fi tlitt ijiem?” Iżda hu tkellem fuq it-tempju tal-ġisem tiegħu. Meta mbagħad qam mill-imwiet, id-dixxipli tiegħu ftakru fdan li kien qal, u emmnu fl-Iskrittura u fil-kliem li kien qal Ġesù.


Il-prezenza ta’ Alla maghna mhix limitata meta nkunu l-knisja, imdawra bil-hitan tal-gebel. Alla huwa haj fil-persuna ta’ Gesu’ Irxoxt. Gesu’ huwa prezenti f’kull post u f’kull zmien. Jekk inharsu lejn id-dinja taghna b’ghajnejn tal-fidi, naraw il-prezenza ta’ Alla. Imbaghad nistghu nghinu lil ohrajn jaraw l-istess ukoll.

AHSEB

L-azzjonijiet tieghi kif juru li tassew nemmen li Gesù hu preżenti fija?

Kif se tkun differenti l-gurnata tieghi llum jekk niftakar li Gesù hu prezenti kull fejn immur u ma’ kull min niltaqa’?

 

(Kellem lil Alla billi tuża dan il-kliem jew ohrajn li jigu f’mohhok.)

Gesu’ ahna tieghek u inti taghna, inti wrejtna t-triq tas-salvazzjoni. Ghinna niftakru fi kliemek u nghixu fil-prezenza tieghek kull hin u kull mument ta’ hajjitna.

 

 

Make a free website with Yola