jesusandmary

9. ID-DIELJA.

 

Ġwanni 15:5

 

Jien id-dielja, intom il-friegħi. Min jibqa’ fija u jien fih jagħti ħafna frott, għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn.

 

Minghajr id-dielja, il-frieghi jinxfu u jmutu. Meta nirrealizzaw li Gesu’ joffrilna hajja abbundanti u shiha ma rridux ninfirdu minnu. Hajja konnessa u maqghuda ma’ Gesu’ tfisser hajja li thobb aktar, tahfer aktar, taghti aktar. Gesu’ hu s-sors tal-hajja li jzommna konnessi mieghu u

 

AHSEB

Kif nista’ naghraf ir-rabta tieghi ma’ Gesù biex hajti thalli l-frott?

Meta nithajjar "naghmel dan kollu jien"?

 

(Itlob lil Alla, billi tuza din it-talb jew wahda minn tieghek.)

 

Gesu’ tieghi, Lilek hajr u glorja, ghaliex inti l-Ilma Haj li taghti ssaqqi l-hajja spiritwali tieghi. Sahhahni biex jiena nsahhah lil haddiehor ghat-tixrid ta’ Ismek il-Qaddis.

 


Make a free website with Yola