jesusandmary

7. NGHIXU BIT-TAMA.

MATTEW 5:17

17“Xejn taħsbu li ġejt inwaqqa’ l-Liġi jew il-Profeti; jiena ma ġejtx biex inwaqqagħhom, iżda biex inwassalhom għall-milja tagħhom.

Kemm l-Antik Testment kif ukoll il-Gdid Testment, it-tnejn jizvelawlna l-Kelma ta’ Alla.  Dak kollu li habbru l-profeti twettaq f’Gesu’, li tant kienu qed ihejju ghalih il-popli, biex jilqghu l-migja tieghu. Fi kliem iehor it-tama taghna tinsab fil-weghdiet ta’ Alla li jhobbna u jehlisna mit-tbatija taghna. Meta ahna, allura, ingeddu lilna nfusna, insiru haga wahda nsiru denji tal-weghdiet ta’ Alla. Meta nghixu b’ din it-tama , nistghu nghinu lil ohrajn jaraw il-prezenza ta’ Alla fil-hajja taghhom.

AHSEB
Kif nistaʼ ngħin lil ohrajn jaraw hajjithom fl-isfond tal- weghdiet t’Alla? 
X’weghda ta’ Alla ghandi bzonn nisma’ f’qalbi llum?


(Itlob lil Alla, billi tuza din it-talb jew wahda minn tieghek.)

Gesu’ Salvatur tieghi, O l-Akbar Qaddis li fih twettqu l-weghdiet ta’ Alla, aghtini farag u kun mieghi fil-glidiet tieghi ta’ kull jum.

Make a free website with Yola