jesusandmary

 

 


 KATEKIZMU ...ghat-tfal

 

RANDY U OHTU DEBBIE JGHALLMUNA.......

 

SENSIELA TA' STEJJER FUQ RANDY U OHTU DEBBIE, MIGJUBA BL-INGLIZ  U LI JWASSLU MESSAGG KATEKETIKU.  WAQT LI QED TAQRA TISTA' TISMA' L-ISTORJA.

 

1.  THE LOST KITTEN.

( MESSAGG - KRISTU JHOBBNA U JRIDNA NSALVAW.)

 2. SCRAPPY SHOWS THE WAY  

(MESSAGG - IT-TAMA TIEGHI FIL-MULEJ BISS)

3. THE SPECIAL TREE    

(MESSAGG - GESU' JAHFIRLI META NITOLBU) 

4. THE NEW BOY   

(MESSAGG - IL-KELMA TAL-MULEJ TGHINNI BIEX NZOMM SHIH MAL-LIGI TIEGHU)

5.THE BEST GIFT    

(MESSAGG - L-UBBIDJENZA L-AHJAR RIGAL)

6. THE RED TRUCK 

(MESSAGG AHFER BIEX ALLA JAHFIRLEK)  L-AHHAR FIS-SENSIELA

Make a free website with Yola