jesusandmary

 IT-TUFFIEHA L-KBIRA

Tghallem mill-esperjenzi ta' Stefano u Berta li juruna it-triq lejn Alla. 


 L-ITTRA

IT-TIFEL LI JINBUTTAK

 JUM TA' TGERGIR


 NIRRISPETTAW U NISTMAW LIL XULXIN

IL-GIDBA MTAWLA

 IX-XALATA

Make a free website with Yola