jesusandmary

SAN MARTIN DE PORRES

il-hajja ta' san martin de porres

tifkira tieghu hija celebrata fit-3 ta' novembru.


 


il-hajja ta' santa tereza ta' kalkutta.      

aqra, tghallem u pingi

il-hajja ta' santa rita, il-qaddisa ta' l-impossibli       

aqra, tghallem u pingi


(open in new window)

 il-hajja ta' san guzepp, il-missier putattiv ta'  gesu'.                         

aqra, tghallem u pingi


san murialdo

 IL-HAJJA TA' SAN LEONARDO MURIALDO (BL-INGLIZ)

IL-HAJJA TA' MARIJA SSMA


IL-HAJJA TA' MARIJA SSMA


Aqra fil-qosor il-hajja ta' Marija Ssma u filwaqt li tpingi l-episodji ta' hajjitha.
IL-HAJJA LLUSTRATA TA' SANTA TEREZA TAL- BAMBIN GESU'

IS-SAGRAMENT TAL-MAGHMUDIJA GHALIJA

KTEJJEB FUQ IS-SAGRAMENT TAL-MAGHMUDIJA 


X'INHUMA ID-DOVERI TIEGHI


IKKLIKJA FUQ IL-KTIEB BIEX TIFTHU FULL PAGE

IL-MADONNA F'KUL LJUM TA' MEJJUPAGNA TA' TPINGIJA GHAL KULL JUM TA' MEJJU

IKKLIKJA FUQ IL-KTIEB BIEX TIFTHU FULL PAGE
L-ISKRIVAN TA' FIRENZE
STORJA TA' TIFEL BIL-GHAQAL LI KIEN JGHIX GEWWA FIRENZE,U LI GHAMEL SAGRIFICCJU KBIR HAFNA BIEX JGHIN LIL MISSIERU.

X'SETA' GHAMEL BIEX DAN IS-SAGRIFICCJU SWIELU KWAZI SAHHTU?

IKKLIKJA FUQ IL-KTIEB BIEX TIFTHU FULL PAGE.

mur fil-pagna li jmiss  b'kotba aktar interessanti x'taqra. 

ikklikja l-vlegga biex tmur pagna 2

Make a free website with Yola