jesusandmary

 

Mounting created Bloggif
Din is-sena l-hsieb tieghi hu li niffoka fuq is-santwarji marjani esteri bid-devozzjonijiet lejhom u l-istorja taghhom.  Fejn hu possibbli wiehed jista jara filmati ta' kif dawn il-popli jiccelebraw il-festi  biex esternament juru d-devozzjonui taghhom lejn Marija Ssma. Omm il-bnedmin kollha.
JANNAR 2018
IL-MADONNA TAL-KONSOLAZZJONI

FRAR 2018
IL-MADONNA TAS-SUFRAGJU - RECCE, GENOVA

MARZU   2018  
IS-SANTWARJU TAL-MADONNA TA' ALTOTTING - GERMANJA.

APRIL   2018  
IS-SANTWARJU TAL-MADONNA DELLA GUARDIA - GENOA
MEJJU   2018 
IS-SANTWARJU TAL-MADONNA FI TRAPANI, SQALLIJA

GUNJU   2018 
IS-SANTWARJU TA' L-ADDOLORATA GEWWA LICHEN, POLONJA
LULJU  2018    
IL-BAZILKA TA' NOTRE DAM DE LA GARDE

SETTEMBRU  2018    
  IS-SANTWARJU TAL-MADONNA, REGINA TAL-QADDISIN KOLLHA, ANCONA.
OTTUBRU  2018   
ZJARA LIS-SANTWARJU TAL-KARMELU GEWWA SORRENTOI

NOVEMBRU  2018   
IS-SANTWARJU TA'  MARIJA TA'  PIETRAQUARIA

DICEMBRU  2018 
IS-SANTWARJU TAL-MADONNA TAS-SAHHA GEWWA VENEZJA

 

 

 

Make a free website with Yola