jesusandmary

 

 

OMM BLA TEBGHA............ITLOB GHALINA
 

 

 


Omm Kristu qatt ma setghet tkun ghal xi moment wiehed biss taht is-setgha tal-hazen, taht il-qawwa tax-xitan. Kif jista' jkun li dik l-omm li kellha tilqa’ fiha ghal disa’ xhur shah l-istess grazzja ta’Alla tkun wkoll taht id-dell ta’ l-ghadu t’Alla? Il-grazzja u x-xitan huma ghedewwa ta’ xulxin u qatt ma jistghu jithabbu.

 

L-iben juza l-lanza tas-salib biex jikkumbatti l-bhima li tirrapresenta l-hazen. Marija qed izzomm fuq hogorha lil Kristu izda fil-fatt huwa Alla li ghazilha sa; mill-bidu.

 

Il-qawwiet ta’ l-infern ma jistghux ghaliha. Mela ghandna kenn li jipprotegina mill-qawwa tad-dnub.  X’inhu mela li jzommna li insibu kenn ghand din l-omm bla tebgha?


Make a free website with Yola