jesusandmary


X'GHANDEK TKUN TAF 2022

L-EZEMPJU TAJJEB
JANNAR
No.1

IL-BAZI TA' HAJJA NISRANIJA
FRAR
No.2

GESU' IR-RAGHAJJ TIEGHI
No.3

Umilta'
No.4


IRBAH LILEK INNIFSEK No.5

TALB IMHABBA SERVIZZ
No.6

IL-PACI
No.7


No.9
ADORAZZJONI QUDDIEM IS-SAGRAMENT


MARIJA KENN TAGHNA No.10

No 11


No.12
X'GHANDEK TKUN TAF 2021

JANNAR - IL-MUMENT TA' ISSA
No.1

FRAR -  RIGAL LI MA JISWA' XEJN
No.2


MARZU -IT-TIFSIRA TA' L-IMHABBA LEJN
 IL-PROXXMU NO 3APRIL - AGHZEL MOTTO NO 4


 MEJJU-IR-RIGAL TAGHNA LIL ALLA NO5


INDIEMA NO6


IMHABBA N0 7


TIFSIRA TAT-TALB
NO 9

L-AHJAR GHALIJA NO 10

L-AHJAR GHALIJA NO 11

SKOLA TA IMHABBA no 12

My Photo Gallery - MySite.com
X'GHANDEK TKUN TAF 2020

JANNAR - INTENZJONI RETTA
No.1

FRAR - TKELLEM M'ALLA
No.2

MARZU - GHALIEX IR-RANDAN
No.3


APRIL IL-KOLONNI TA' HAJJA QADDISA
No.4


MEJJU - IR-RIGAL TA' GESU' LILNA No.5


GUNJU  L-OFFERTA TIEGHI LILL-MULEJ


LULJU- IL-KOPPJA PERFETTANo.9

OTTUBRU- IL-BARKA TAR-RUZARJU
No.10


NOVEMBRU - EWKARISTIJA


DICEMBRU - EMANUELMy Photo Gallery - MySite.com
X'GHANDEK TKUN TAF 2019

JANNAR - FERH U TBATIJA


FRAR - MA' KRISTU BIS-SALIB


MARZU - IL-HNIENA TA' ALLA


APRIL TIFSIRA TAX-XEMA TA'L-GHID JEW BLANDUN


MEJJU GESU' GABILNA L-HELSIEN U FETHILNA L-BIEB TAL-GENNA


GUNJU T-TALB GHANDU JKUN GENERUZ

LULJU - FEJN TISTA' ISSIB LIL ALLA

SETTEMBRU- IL-BATTALJI

OTTUBRU- IL-MISSJONI TIEGHI

NOVEMBRU
IT-TBATIJA GGIB IS-SUCCESS

DICEMBRU
BIEX NGHIX AVVENT AHJAR

My Photo Gallery - MySite.com
X'GHANDEK TKUN TAF 2018

JANNAR - ISEM ALLA HU
HNIENA
No.1

FRAR - ITLOB DEJJEM BLA MA TIEQAF
No.2

MARZU - IL-VALURI TIEGHI
No.3

APRIL - IL-PROXXMU TIEGHI
No.4

MEJJU - QUDDIEM IL-MULEJ
No.5

GUNJU- UZANZI FIL-FAMILJA
No.6

LULJU GENEROZITA
No.7

KOLLOX IDUR FUQ L-IMHABBA TA' ALLA
No.8

KELMA TASSEW F'WAQTHA MINN PADRE PIO
No.9

TAHLIX HIN F'DAK LI MHUX TA' BZONN
No.10

QUDDIEM GESU'
No.11

KIF TIBNI RELAZZJONI
No.12X'GHANDEK TKUN TAF 2017

JANNAR
No.1

FRAR
No.2

IL-HSARA TAD-DNUB
No.3

IS-SENA LITURGIKA
No.4

L-AGHAR HABS
No.5

GUNJU
No.6

LULJU
No.7

KIF THARES LEJN IL-GID
No.8

XI TFISSER IL-KELMA FIDI
No.9

F'RIGLEJN MARIJA
No.10

TIFSIRA TA' L-ILMA MBIEREK
No.11

IS-SINJURA TA' GUADALUPE
No.12Make a free website with Yola