jesusandmary

My Photo Gallery - MySite.com
X'GHANDEK TKUN TAF 2021

JANNAR - IL-MUMENT TA' ISSA
No.1

FRAR -  RIGAL LI MA JISWA' XEJN
No.2


MARZU -IT-TIFSIRA TA' L-IMHABBA LEJN
 IL-PROXXMU NO 3APRIL - AGHZEL MOTTO NO 4


 MEJJU-IR-RIGAL TAGHNA LIL ALLA NO5


INDIEMA NO6


IMHABBA N0 7


No.8


TIFSIRA TAT-TALB
NO 9

<< Back | Next >>

©ShuvoRim Pvt. Ltd.

Created with generator at CreatingOnline.com

My Photo Gallery - MySite.com
X'GHANDEK TKUN TAF 2020

JANNAR - INTENZJONI RETTA
No.1

FRAR - TKELLEM M'ALLA
No.2

MARZU - GHALIEX IR-RANDAN
No.3


APRIL IL-KOLONNI TA' HAJJA QADDISA
No.4


MEJJU - IR-RIGAL TA' GESU' LILNA No.5


GUNJU  L-OFFERTA TIEGHI LILL-MULEJ


LULJU- IL-KOPPJA PERFETTANo.9

OTTUBRU- IL-BARKA TAR-RUZARJU
No.10


NOVEMBRU - EWKARISTIJA


DICEMBRU - EMANUEL
<< Back | Next >>

©ShuvoRim Pvt. Ltd.

Created with generator at CreatingOnline.com

My Photo Gallery - MySite.com
X'GHANDEK TKUN TAF 2019

JANNAR - FERH U TBATIJA


FRAR - MA' KRISTU BIS-SALIB


MARZU - IL-HNIENA TA' ALLA


APRIL TIFSIRA TAX-XEMA TA'L-GHID JEW BLANDUN


MEJJU GESU' GABILNA L-HELSIEN U FETHILNA L-BIEB TAL-GENNA


GUNJU T-TALB GHANDU JKUN GENERUZ

LULJU - FEJN TISTA' ISSIB LIL ALLA

SETTEMBRU- IL-BATTALJI

OTTUBRU- IL-MISSJONI TIEGHI

NOVEMBRU
IT-TBATIJA GGIB IS-SUCCESS

DICEMBRU
BIEX NGHIX AVVENT AHJAR

<< Back | Next >>

©ShuvoRim Pvt. Ltd.

Created with generator at CreatingOnline.com

2019 fejn issib lil alla
My Photo Gallery - MySite.com
X'GHANDEK TKUN TAF 2018

JANNAR - ISEM ALLA HU
HNIENA
No.1

FRAR - ITLOB DEJJEM BLA MA TIEQAF
No.2

MARZU - IL-VALURI TIEGHI
No.3

APRIL - IL-PROXXMU TIEGHI
No.4

MEJJU - QUDDIEM IL-MULEJ
No.5

GUNJU- UZANZI FIL-FAMILJA
No.6

LULJU GENEROZITA
No.7

KOLLOX IDUR FUQ L-IMHABBA TA' ALLA
No.8

KELMA TASSEW F'WAQTHA MINN PADRE PIO
No.9

TAHLIX HIN F'DAK LI MHUX TA' BZONN
No.10

QUDDIEM GESU'
No.11

KIF TIBNI RELAZZJONI
No.12
<< Back | Next >>

©ShuvoRim Pvt. Ltd.

Created with generator at CreatingOnline.com

©ShuvoRim Pvt. Ltd.

X'GHANDEK TKUN TAF 2017

JANNAR
No.1

FRAR
No.2

IL-HSARA TAD-DNUB
No.3

IS-SENA LITURGIKA
No.4

L-AGHAR HABS
No.5

GUNJU
No.6

LULJU
No.7

KIF THARES LEJN IL-GID
No.8

XI TFISSER IL-KELMA FIDI
No.9

F'RIGLEJN MARIJA
No.10

TIFSIRA TA' L-ILMA MBIEREK
No.11

IS-SINJURA TA' GUADALUPE
No.12
<< Back | Next >>


Created with generator at CreatingOnline.com


Make a free website with Yola