jesusandmary

Taghrif fuq il-qaddisa Santa Rita li l-knisja tfakkar fit-22 ta' Mejju.  Huwa maqsum fi tlett partijiet: 

1. TAGHRIF FUQ HAJJITHA; (ikklikja fuq it-titolu)

 2. IL-PRIVILEGGI LI L-GISEM U R-RELIKWI TA’ SANTA RITA JGAWDU(ikklikja fuq it-titolu)

3. IL-BELT TA' SANTA RITA.  (ikklikja fuq it-titolu)

(Il-hajja taghha hija ferm sabieha u tigbdek biex taqrah; u certu taghrif anqas jiena ma kont nafu.)

Make a free website with Yola