jesusandmary


Qatt kont taf li ghal kull jum tas-sena hemm titlu riservat lil Marija? Warajh, kull titlu ghandu storja, jew leggenda li fuqha hija msejsa d-devozzjoni lejn it-titlu li bih hija imzejna Marija.  Ghazilt ix-xahar ta' Mejju li qsamtu fi tlett partijiet.

L-EWWEL PARTIIT-TIENI PARTIIT-TIELET PARTI

IKKLIKJA FUQ L-ISTAMPA BIEX TIFTAH IL-KTIEB.

IKKLIKJA FUQ L-ISTAMPA BIEX TIFTAH IL-KTIEB.

IKKLIKJA FUQ L-ISTAMPA BIEX TIFTAH IL-KTIEB.

Make a free website with Yola