jesusandmary

 

 

Id-Dulur li jgarrab kull bniedem

Fil-Vangelu ta’ San Gwann Kristu jitkellem hekk: “Temmen ghax tarani? Imberkin dawk li jemmnu minghajr ma’ jaraw.”

 Fil-ktieb jismu The Song miktub minn Calvin Miller, hemm storja li tghid li wahda mara ma kienet temmen f’Alla. Izzewget u kellha tlett ulied.  Ghaddha z-zmien u kellha thabbatwicc ma’ tragedja.

 Wiehed wara l-iehor it-tlett uliedha mietu. Fil-funeral ta’ l-ewwel wiehed hija ma kienitx temmen f’Alla. Fil-funeral tat-tieni wiehed bdiet thoss li ghandha tfittex lil Alla. Fil-funeral tat-tielet wiehed, kbiet u emmnet.

 

 X’messagg ried iwassal Milleri?

 

Jiehu z-zmien u trid il-fidi biex taghraf il-misteru li kull dulur bhal hu karta li fiha jitgezwer ir-rigal ta’ Alla ta’ barka minghajr qies.

 

Make a free website with Yola