jesusandmary

IL-PACI FEJN HI?

   

 

Gesu’ gie f’nofshom u qalilhom: “Il-Paci maghkom.”

    Snin ilu, Joe Paterno, il-kowc tal-futball ta’ l-istat ta’ Penn, avvincinawh u offrewlu kuntratt biex jikkowcja t-team “ New England Patriots”. Kien kommoss hafna b’din l-offerta u hejja ruhu biex l-ghada fil-ghodu jiltaqa’ mal-propjetarju go New York.

Imma dik il-lejla ma setghax jorqod. Ghajn ma ghajn ma ghalaqx. Qam u beda’ jIppassiga madwar il-kamra tas-sodda. Xi haga kienet qed tinkwetah. Id-decizzjoni li ha ma hallitlux paci fih innifsu.

Finalment l-ghada filghodu fis-6.30 cempel lil Patriots u hassar il-laqgha li kellu maghhom. Spejgalhom li din l-opportunita kienet ser thalli mpatt kbir fuq l-istudenti tal-kullegg fejn kien jghallem. Hass li l-istudenti tieghu kienu aktar importanti mill-flus u mill-prestigju li jkun kowc ta’ dan it-team rinomat.

Hekk kif qata’ hass l-paci tirritorna f’qalbu.

IL-QATRA GHERF

Meta l-paci taghna tghib mill-qalb ikun ifisser li hadna xi decizzjoni kontra l-Ispirtu li jqaddisna u jimliena bil-paci Tieghu.

Hames ghedewwa kbar tal-paci huma dawn:

Ir-rebgha ghall-flus, Ambizzjoni, ghira, rabbja u suppervja.

Make a free website with Yola