jesusandmary

 

 PARIRI SIEWJA TA’ SANTA TEREZA TA’ AVILA.

 

 


Ghakkes il-kurzita’ fuq hwejjeg li ma jikkoncernawkx; qatt titkellem fuqhom u anqas tistaqsi fuqhom. Il-hwejjeg kollha tas-sema tawni gost kbir; madankollu il-hwejjeg ta’ l-art zammewni prugunier. O Alla tieghi, inti issahahli l-fidi tieghi u jiena nikber fl-imhabba. Dejjem ahseb li inti il-qaddej ta’ kulhadd; ara lil  Kristu f’kulhadd u mbaghad tnissel fik rispett u riverenza ghalihom ilkoll.


 

Qatt taghmel paraguni; il-paraguni huma odjuzi.


Make a free website with Yola