jesusandmary

KACCATUR TAC-CRIEV LI KIEN JGHIX QALB IL-MUNTANJI U MIFLUG, KELLU FIDI KBIRA LI ALLA JIPPROVDILU L-HOBZNA TA' KULL JUM.

IL-FIDI TAGHNA HIJA DAQSHEKK KBIRA LI NEMMNU BIS-SHIH U BLA EBDA NITFA DUBJU LI ALLA SER JIPPROVDILNA DAK KOLLU LI HU TA' HTIEGA GHAR-RUH U GHALL-GISEM.

IKKLIKJA FUQ IL-KTIEB BIEX TIFTKU U TAQRA

Make a free website with Yola