jesusandmary

Fit-13 ta' Gunju nikkommemoraw it-tifkira ta' Sant' Antnin ta' Padova. Hajtu hija ffokata fuq Alla u t-tixrid tas-Saltna Tieghu. Iftah il-filmat (bl-ingliz) biex tifhem il-hidma ta' dan il-qaddis li ghandu jispirana biex bhalu nxandru s-Saltna ta' Alla.


Tajjeb li wiehed jiftakar li dan hu qaddis li jsib hwejjeg mitlufin.  Ghalhekk jekk inti tlift xi haga itlobu u ghidlu fil-fidi u devozzjoni: Sant'Antnin sib il-hwejjeg mitlufin." U ma jiddispjacikx. Wara ghid Glorja lil Missier etc bhala radd il-hajr.


Mill-esperjenza tieghi Sant'Antnin nista' nghidilkom li dejjem semghani u qatt ma ddizappuntani. 

 

Make a free website with Yola