jesusandmary

PARIRI TA’ MADRE TEREZA:L-isbah jum hu……..llum

L-akbar ostaklu hu……..il-biza’

L-aktar haga hafifa………..li tizbalja

L-akbar zball………..Li taqta’ qalbek

L-gherq ta’ kull hazen………l-egozimu

L-akbar distrazzjoni……..ix-xoghol

L-aghar telfa…………..l-iskoraggiment

L-aqwa professjoni ………it-tfal.

(il-Beata Madre Tereza.)

L-ewwel bzonn li ……..tftiehem

L-akbar ferh……Li tghin lil ohrajn

L-akbar misterju………il-mewt

L-aghar difett…..li taghmel il-buri

L-aktar persuna perikoluza…….Min jigdeb

L-ikreh sentiment ………ir-rabja

L-isbah rigal ………il-mahfra

L-essenjal………il-familja.

(il-Beata Madre Tereza.)

 

Make a free website with Yola