jesusandmary

 

13 (12). Talba fin-niket minħabba l-għadu

 

[S:13:1] Għall-mexxej tal-kor. Salm ta' David.

 

[S:13:2] Mulej, għal dejjem se tinsieni?

Kemm se ddum taħbi wiċċek minni?

 [S:13:3] Kemm se ndum b'qalbi ttaqtaq,

bl-imrar kuljum f'qalbi?

Kemm se jdum jintrefa' l-għadu fuqi?

 [S:13:4] Ħares u weġibni, Mulej, Alla tiegħi,

agħti d-dawl lil għajnejja,

li ma naqax fir-raqda tal-mewt;

[S:13:5] li ma jgħidx l-għadu tiegħi: "Għelibtu!",

li ma jifirħux l-għedewwa għax jarawni nogħtor.

[S:13:6] Imma jien fit-tjieba tiegħek nitma,

tifraħ qalbi għall-għajnuna tiegħek.

Ngħanni lill-Mulej għall-ġid li għamilli.

 

Make a free website with Yola