jesusandmary

 

WICC KRISTU, IL-MULEJ TAGHNA

[S:89:16] Hieni l-poplu li jaf jgħajjat bil-ferħ, li jimxi, Mulej, fid-dawl ta' wiċċek
 

 

Hafna jghidu : "Min jurina r-rizq?" Ixhet fuqna, Mulej, id-dawl ta' wiccek.

 

 

(S 11:7) Ghax gust hu l-Mulej u jhobb il-gustizzja;  wiccu jdawwar lejn min hu sewwa.

 

 

 

(S 13:2) Mulej ghal dejjem ser tinsieni? Kemm ser iddum tahbi wiccek minni?

 

[S:17:15] Imma jien, fil-ħaqq, għad nara 'l wiċċek; meta nqum, nithenna bid-dehra tiegħek.

  

 

[S:27:8]"Ejja," għedt f'qalbi, "fittex 'il wiċċu"; jien wiċċek infittex, Mulej.

 

 

[S:42:3] Ruħi għatxana għal Alla, għal Alla l-ħaj; meta niġi u nara wiċċ Alla?

 

 

[S 67:2] O Alla jkollok hniena minna u berikna, u fuqna ixhet id-dawl ta' Wiccek  

  

Make a free website with Yola